De Snelbinder - de Nijmeegse Fietsbrug in N

Nijmegen breidt zich uit over de Waal naar het noorden. De nieuwe woongebieden zijn met de oude stadsdelen verbonden met voorlopig slechts één verkeersbrug. Om tenminste het langzaam verkeer een extra verbinding te verschaffen is daarom besloten om tegen de bestaande spoorbrug een z.g. fietsbrug te bouwen. In 2000 hebben de leden van Maasbuurtspoor, op verzoek van de gemeente Nijmegen en met behulp van tekeningen van de spoorwegen, de spoor- en fietsbrug exact op de N-schaal gebouwd. Dit reuze diorama is tweemaal enkele maanden lang in het stadhuis van Nijmegen te zien geweest en daarna onder in het spoorwegmuseum tentoongesteld. Het geheel is 8 meter lang en 50 cm diep. Om het in openbare ruimten te kunnen opstellen is de onderconstructie zwaar uitgevoerd.

Een overzichtsfoto van de reuze diorama van De Snelbinder - de Nijmeegse Fietsbrug in N. Afmetingen zijn 8 meter lang en 50 cm diep.

Op de baan is zoal te zien:
  • de spoorbrug die met lasertechniek is gesneden uit 9 mm plaatstaal;
  • een zeer groot aantal figuren waaronder natuurlijk veel fietsers;
  • de projectleider van de gemeente op de fiets, schaal 1:160;
  • typisch Nijmeegs rollend materieel zoals een koploper, en lok 1600 met IC-rijtuigen; 
  • nabootsing van de dag- en nachtsituatie met verlichte lantaarnpalen over de volle lengte.

Een goederen trein nadert van de Lentse zijde de spoorbrug.

De tekeningen voor de bruggen zijn digitaal aangeleverd en met de juiste software op schaal uitgeprint. De baanconstructie zal worden uitgevoerd volgens het MBS principe. Dit betekent aan elkaar gekoppelde modules voorzien van friezen. (verticaal vlak als rand als afbakening van de bovenzijde van de presentatie van de baan) De omloop van de treinen zal via zgn. achterommetjes plaatsvinden. De spoorbrug is m.b.v. lasertechniek gesneden uit 9 mm plaatstaal, in elkaar gelijmd en verder afgewerkt met styreen strips. De fietsbrug is opgebouwd uit buismateriaal in verschillende diameters. Voor de aanbruggen, brughoofden en viaducten zijn styreen en muurplaten gebruikt. Het railmateriaal is van Roco en Tillig. Het geheel is verder met materiaal zoals van Woodlands, Silflor en Heki afgewerkt. Een dag- en nacht simulatie verlichting zal voor een sfeervolle belichting van de brug zorgen.

Een Class 66 met een containertrein aan de haak op de spoorbrug.

De bouw door de leden van Maasbuurtspoor gerealiseerd duurde slechts 5 maanden.  Daarvoor moesten alle andere verenigingsactiviteiten wijken. Op RAIL 2000 werd die inspanning beloond met de prijs voor beste verenigingspresentatie.

Fietsbrug tegen bestaande Spoorbrug bevestigd.